Kde se vzal, tu se vzal, Fred …

Není náhoda, že se Fred objevil právě v 21. století. Do karet mu nahrává rychlý technologický rozvoj a s ním i vybavení českých škol moderními ICT. Současné trendy ve vzdělávání nabízejí nové možnosti ve využití multimediálních výukových materiálů ve výuce. Dnes, více než kdy jindy, mají učitelé možnost názorně demonstrovat probíranou látku v hodinách pomocí videí, animací nebo ilustrací. Díky tomu mohou žáci snadněji pochopit komplexní učivo a lépe si ho zapamatovat.

Fred si je těchto výhod vědom, proto je jeho cílem podpořit smysluplné využití ICT ve výuce a především pomoci učitelům nalézt kvalitní a ověřené digitální materiály, které je možné použít ihned ve výuce.

 

Fred pod křídly Nakladatelství Fraus

Fred se narodil jako nejmladší člen rodiny Nakladatelství Fraus. S myšlenkou Freda jako online vzdělávacího portálu si pohrávalo nakladatelství již od roku 2012. Důkladné plánování a příprava dovedla celý projekt k realizaci v roce 2015, kdy byl Fred představen českým školám.

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím u nás. S více než 25 letou praxí vytvořilo nakladatelství celou řadu tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní školy, víceletá gymnázia, střední a jazykové školy. Dlouholetá tradice, bohaté zkušenosti a dobré renomé umožnilo zrod takového rozsáhlého projektu, jakým je Fred.

 Přečtěte si více o Nakladatelství Fraus