1. 12. 2017

AKTUALITA: Češi myslí na vzdělání

 


Češi myslí na vzdělání
(prosinec 2017)

Advent a Vánoce mají být svátkem klidu a míru. Ale je tomu opravdu tak?
V této aktualitě se můžete se žáky zaměřit buď na jejich znalosti o vánočních
zvycích nebo se ponořit hlouběji pod povrch do hodnotového uvažování žáků
a diskutovat s nimi o smyslu vzdělávání se nebo o problematice konzumního
způsobu života, což je téma, které je v době předvánoční nákupní horečky
velice aktuální. 

 

 

Metody využívané při práci s AKTUALITOU se zaměřují na to, aby žáci
do témat dobře pronikli a pochopili je. Zároveň je kladen důraz na to,
že v nových situacích lze získat různé dovednosti. Využíváme tedy
rozmanitých metod, jako jsou například diskuze, rozbory textů, zkoumání
fakt, kritika a analýza médií, případové studie či debaty.

 

 

Další tipy na práci s aktualitou najdete podrobně popsané v příloze materiálu.

 

Přejít na materiál