5. 10. 2018

AKTUALITA: České řeky jsou nejčistší za posledních sto let

Víte, že české řeky jsou nejčistší za posledních sto let? Přečtěte si se svými žáky přiložený článek z médií a zjistěte více. Na text navazuje pracovní list s několika otázkami a úkoly. Žáci pracují s mapou, výchozím textem i dostupnými zdroji (internetem).

Část otázek a úkolů se týká vodstva České republiky.
Žáci by si měli například uvědomit, co znamená pojem odpadní voda
nebo jaké jsou příčiny znečištění vody.

Měli by se také zamyslet nad tím, proč je důležité, aby byla voda v řekách
čistá nebo co mohou pro čistotu vody udělat oni sami.

Řešení pracovního listu najdete v příloze.

Přejít na materiál

 
Článek k aktualitě
 
Pracovní list k aktualitě