15. 11. 2018

AKTUALITA: Letní a zimní čas – jak dlouho ještě?

28. října jsme jako již tradičně každý poslední říjnový víkend přeřizovali hodiny na zimní čas. V posledních dnech a týdnech probíhají poměrně vášnivé debaty o tom, zda změnu času i nadále zachovat, či ji zrušit.

Přečtěte si úryvky článků a diskutujte se žáky o tom, zda má
změna času v dnešní době ještě význam
.
Zda vědí, odkdy a proč je u nás zaveden letní a zimní čas, jaké
výhody ve kterém z nich vidí či který z časů jim vyhovuje.

Součástí materiálu je také několik otázek a úkolů rozvíjejících
téma změny času.

Aktualita o změně času je pro vás k dispozici zdarma – stačí
se zaregistrovat či přihlásit.

Řešení pracovního listu najdete v příloze.

Přejít na aktualitu 


Článek k aktualitě

Otázky k aktualitě