Partneři

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím u nás. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. V produkci nakladatelství najdete i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce.

National Geographic

Společnost National Geographic inspiruje lidi k tomu, aby se více zajímali o planetu Zemi. Je to největší nezisková vědecká a vzdělávací instituce na světě a působí od roku 1888. Zaměřuje se na geografii, archeologii, přírodní vědy a popularizaci přírodních a historických rezervací.

QA international

Kanadská společnost QA international byla založena v roce 1989 s cílem vytvořit a produkovat redakční obsah postavený na moderních digitálních ilustracích pro publikaci v tištěných a elektronických médiích po celém světě. Je vnímána jako průkopník v designu a produkci publikací digitálně. QI international získal solidní reputaci mezi vydavateli na celém světě a své ilustrace poskytuje na pěti kontinentech.

Focus Educational Software Ltd

Focus Educational byl založen v roce 1998. Jeho sídlem je město Turo v Cornwallu na jihozápadě Anglie. Přibližně 70% britských škol v současné době využívá minimálně jeden z našich e-learningových zdrojů.

Vojenský historický ústav

Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti. Výsledky této práce prezentuje VHÚ Praha především v muzejní a výstavní činnosti, dále v knihovnických službách, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, v historickém servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti. Nejdůležitější součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory.

Akademie věd České republiky

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem.

Otevřená věda Akademie věd ČR

Projekt Otevřená věda si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro popularizaci vědy a výzkumu, včetně kvalifikovaných lidských zdrojů a rozvíjet badatelsky orientovanou výuku v regionálním školství. Mezi aktivity projektu patří vzdělávání popularizátorů vědy, vzdělávání pedagogů základních a středních škol, stáže pro zájemce o vědu a výzkum, zahraniční stáže a účast na konferencích, symposium talentů pro vědu a výzkum: Veletrh vědy.

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Téměř 13 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Součástí vzdělávací činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti je univerzita také střediskem výzkumu a vývoje.

Flexibooks

Flexibooks je jednoduchá a praktická čtečka, ve které můžete číst jakoukoli knihu ve formátu PDF. Je ale také jedinou čtečkou umožňující plnohodnotné procházení multimediálního obsahu v učebnicích a knihách Flexibooks.  Díky tomu se můžete učit z interaktivních učebnic Nakladatelství Fraus nebo populární aplikace Language Chapters.

Časopis Drive

Drive je časopis pro výuku a studium anglického jazyka na jazykové úrovni A2-B1. Autory článků jsou rodilí mluvčí, kteří je upravují ve spolupráci s českými metodiky. Ke každému tištěnému číslu vychází interaktivní elektronická  verze časopisu. Ta je rozšířená o videa a audia namluvená rodilými mluvčími, fotky, interaktivní cvičení a mnoho dalšího.

ACET ČR

ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže. ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS.

Aisis

Rozumíme tomu, co se ve vzdělávání právě děje a nabízíme Vám praktické kroky a návody k tomu, co při výuce nebo volnočasových aktivitách ve vaší škole nebo volnočasovém zařízení skutečně potřebujete.

Ochrana fauny České republiky

Občanské sdružení Ochrana fauny ČR vzniklo v roce 1998. Od počátku je jeho posláním ochrana živočichů a jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti.

Naturfoto

Široký kolektiv fotografů specializujících se na fotografování a dokumentaci zvířat a přírody. Jejich databáze čítá více jak dvacet tisíc fotografií.

Foto Přibáň

Fotograf Václav Přibáň se specializuje na fotografování fauny a flóry nejen v tuzemsku, ale i zahraničí.