Testování

Už si nechcete všechny testy připravovat a vyhodnocovat sami?

Hledáte pro evaluaci svých žáků moderní a profesionální řešení?

Chcete vědět, jak si stojí vaši žáci ve srovnání s ostatními?

 

 

 Testování

 

Fred vám přináší nový přístup, který podporuje průběžnou evaluaci a individuální rozvoj žáků.
Vybírejte z tisíců již připravených úloh a stovek testů, nebo si sestavte testy a úlohy vlastní či je kombinujte – Fred vám nabízí všechny možnosti!

 

Vybírejte z různých typů úloh, například:

         … a další typy připravujeme!

  Víte, že…

… kvalitu testových úloh garantují přední pedagogové
a specialisté na testování z Nakladatelství Fraus
a společnosti Kalibro?

                    

 

Jednotlivé testy můžete vytisknout či je prostřednictvím
Freda zaslat žákům. Ti si je pak mohou zobrazit a
vypracovat na chytrých zařízeních, v počítačové učebně
nebo na počítači doma.

V on-line prostředí máte stálou kontrolu, zda žák skutečně
pracuje na testu, nebo se dívá jinam. Samozřejmostí je
automatické vyhodnocení na konci testu.

 

  Víte, že…

… testové úlohy a testy jsou okamžitě použitelné v každé
hodině na ověření vstupních nebo výstupních znalostí,
na konci právě probíraného tématu nebo na začátku či
konci každého ročníku v průběhu celé školní docházky?
Využijete je také při přípravě na přijímací zkoušky
nebo na maturitu.

   

 

 Statistiky

Fredův statistický modul nabízí přehled dlouhodobých výsledků tříd
i jednotlivých žáků, ale i podrobný rozbor každého testu až na úroveň
jednotlivých testových úloh.


Můžete sledovat individuální pokrok každého žáka i každé třídy
ve vybraném časovém období či předmětu a porovnávat výsledky
jednotlivých tříd mezi sebou.

Chcete vědět, jak jsou na tom vaši žáci v porovnání s ostatními žáky v ČR?

 

Vrcholem celého systému je srovnávání s ostatními žáky v ČR, kdy učitel/ka či ředitel/ka získává srovnání výsledků svých žáků s celostátním průměrem ČR.

 

  Víte, že…

… systém striktně zachovává anonymitu
a porovnává jen výsledky žáků se žáky, ne
škol mezi sebou? Navíc jsou veškerá data
plně pod kontrolou a správou školy.

 

 

Hledáte další argumenty pro individuální hodnocení dětí?

 

Fred umožňuje efektivní sdílení výsledků uvnitř pedagogického sboru školy a nebo i s rodiči
v rámci komplexní evaluace žáků.

 

Testování a Statistiky vám nabízejí…

 

… tisíce jednotlivých testových úloh pro ověření znalostí i dovedností vašich žáků,
… na klíč připravené standardizované testy k výstupům RVP (u vybraných předmětů),
… sady hotových testů k učebnicím z Nakladatelství Fraus,

… testové úlohy okamžitě použitelné do každé hodiny nebo jako vstupní či výstupní test,
… možnost vytvářet si testy z připravených a ověřených i ze svých vlastních testových úloh,
… testové úlohy a testy online nebo s možností tisku,

… úsporu vašeho času při přípravě a vyhodnocování testů díky moderním přehledům,
… možnost efektivního sdílení výsledků v rámci pedagogického sboru vaší školy a příp. i s rodiči v rámci komplexní evaluace žáků,
… porovnávání výsledků vašich žáků v rámci třídy, školy nebo v rámci celé republiky, 

… kvalitu testových úloh od předních pedagogů a specialistů na testování z Nakladatelství Fraus a společnosti Kalibro,
… všechny testové úlohy vyzkoušené a ověřené při pilotáži ve školách,
… didaktické sestavení testů a standardizaci podle témat RVP.

 

 

Vyzkoušejte Freda včetně testování na 30 dnů zdarma.

Nebo si jej rovnou pořiďte…

               
ZDARMA vyzkoušet Freda

        
Pořídit si Freda