Průběh 2. světové války

Získat odkaz

Související

Formát Název
Šeříky míru (Lilacs of Peace)

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Mapa průběhu 2. světové války v letech 1943 - 1945

Tip do výuky

Mapu můžete přibližovat a oddalovat pomocí lupy v pravém horním rohu.

V pravém horním rohu také naleznete menu, které vám nabízí několik možností, jak mapu upravovat.

Otázky:

  • Kolik let trvala 2. světová válka?
  • Kdo proti komu bojoval ve 2. světové válce?
  • Jak válka skončila pro jednotlivé strany?
  • Která území ovládali Němci a která protinacističtí spojenci na počátku roku 1943?
  • Které území označuje číslice 2 na mapě?

 Úkoly:

  • Na mapě si ukažte území, která byla postupně dobývána protinacistickými spojenci. 
  • Na mapě vyznačte linie, kde se setkaly armády Spojenců.