Stromy (CZ)

Získat odkaz

Související

Formát Název
Stromy

Zdroj

QA International®

Video s popisem stavby stromů, rozdíly mezi jehličnany a krytosemennými stromy a opadavými a stálezelenými stromy.

Mezi souvisejícími materiály najdete také pracovní list na toto téma.

Tip do výuky

Otázky:

  • Co je to tajga?
  • Kde najdeme tajgu a jaké druhy stromů tam rostou?
  • Jaký je význam lesa?
  • Jaké je druhové složení lesů v ČR?