Povodeň

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

FDULS ZČU, Ateliér animované tvorby; Vedoucí ateliéru: prof. ak. mal. Jiří Barta, Odborný asistent ateliéru: MgA. Vojtěch Domlátil, DiS., Autor: Martin Hahn

Krátké video popisující příběh ze života žáka. Video nabízí 3 možná řešení tohoto příběhu. Je ale koncipováno tak, aby následovala diskuze o možných řešeních situace a žáci mohli vymyslet i svá vlastní řešení. V příloze naleznete metodickou podporu (instrukce, scénář videa, otázky do diskuze).

Tip do výuky

Otázky:

  • Co je to IZS?
  • Co má obsahovat evakuační zavazadlo?
  • Kolik stupňů povodňové aktivity může být vyhlášeno? Co jednotlivé stupně znamenají?
  • Na které telefonní číslo byste zavolali v případě, že by voda začala zaplavovat váš dům?
  • Jaké jsou zásady při opuštění bytu v případě evakuace?

Přílohy