Dům

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Autor ilustrace: Viktorie Hermanová

Interaktivní cvičení zaměřené na procvičování slovní zásoby.

Jazyková úroveň (SERR)

A1