Psaní měkkého znaku 1

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Interaktivní cvičení zaměřené na trénink psaní měkkého znaku.

Jazyková úroveň (SERR)

A1, A2

Tip do výuky

Víte, že měkký znak se nepíše:

- tam. kde je v češtině lu nebo lou: солнце, долго;

- tam, kde je v češtině l slabikotvorné: волк, полный;

- ve spojeních s пол-: полчаса;

- před ženskou koncovkou -ка: мобилка, точилка.