Pygmejové (Uganda)

Získat odkaz

Související

Formát Název
Kampala (Uganda)

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Nakladatelství Fraus

Kamera a střih: Mgr. František Krampota, ACET ČR, z.s.

Texty: RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.

Zpracování: Petr Vítek

Hudba: © Sony

Obrazové zdroje: © Google Earth

Krátké video natočené v západní Ugandě ukazuje tanec domorodých Pygmejů doprovázený zpěvem. Přináší rovněž důležité informace o životě této unikátní a bohužel postupně mizející domorodé etnické skupiny.

V příloze (i mezi souvisejícími materiály) naleznete pracovní list navazující na toto video.

Tip do výuky

Otázky:

  • Znáte i jiné domorodé kmeny či etnické skupiny? Jaké?

Úkoly:

  • Zkuste vyjmenovat nějakou zaniklou kulturu a popište možné příčiny zániku.
  • Popište důvody rozdílnosti výšky člověka v různých etnických skupinách?

Přílohy