Přítomný čas prostý a průběhový – desková hra (Intermediate)

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Mgr. Zina Pittrová

Aktivita zaměřená na procvičení přítomného času prostého a průběhového.

Jazyková úroveň (SERR)

A2, B1, B2

Přílohy