Karel Čapek a Rossumovi univerzální roboti

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

FDULS ZČU, Ateliér mediální a didaktické ilustrace; Vedoucí ateliéru: MgA. Václav Šlajch; Autor: Tereza Sajnerová

Pracovní list na rozvoj čtenářské gramotnosti - komiks o životě a díle K. Čapka; Téma: Interpretace literárních a neliterárních děl, práce s textem k dramatu R. U. R.; Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ; Cíl: Schopnost interpretovat Čapkovo dílo R. U. R. V příloze naleznete řešení.

Přílohy