Zájmeno "мой"

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Interaktivní cvičení zaměřené na procvičení skloňování přivlastňovacího zájmena "мой".

Jazyková úroveň (SERR)

A2