Roční období

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

FDULS ZČU, Ateliér mediální a didaktické ilustrace; Vedoucí ateliéru: MgA. Václav Šlajch; Autor: Radka Martínková

Ilustrovaný pracovní list slouží k třídění činností do určitého ročního období.

Tip do výuky

Úkoly:

  • Vyjmenujte jarní (letní, podzimní, zimní) měsíce.
  • Vymýšlejte přídavná jména, která budou charakterizovat jednotlivá roční období.

Otázky:

  • Proč se v naší republice střídají 4 roční období?
  • Které roční období patří mezi vaše nejoblíbenější? Proč?

Přílohy