Výslovnost koncovky -(e)s

Získat odkaz

Zdroj

Nakladatelství Fraus®

Mgr. Zina Pittrová

Interaktivní cvičení určené k procvičení výslovnosti přípony -(e)s u 3. osoby čísla jednotného v přítomném čase prostém. Žáci mají za úkol rozhodnout, jak se přípona u daného slovesa vysloví, a zařadit sloveso do správného sloupce.

Jazyková úroveň (SERR)

A2