Název Předmět
Ambulance Výchova ke zdraví, Přírodopis CZ
Americký fotbal Německý jazyk, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Americký hřbitov v Normandii Zeměpis, Dějepis UNI
Amoniaková fontána Člověk a svět práce, Chemie UNI
Ampérmetr Fyzika UNI
Anatomie hvězdice Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Anatomie okouna Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Anatomie pavouka – samice Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Andreceum brukvovitých rostlin Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Přírodopis UNI
Anglická abeceda Anglický jazyk EN (A1)