Název Předmět
Jednotné a množné číslo Německý jazyk DE (A2,B1)
Číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Préteritum Německý jazyk DE (B1,B2)
Předložky se 3. pádem Německý jazyk DE (A2)
Skloňování německých adjektiv – 1. pád Německý jazyk DE (A1,A2)
Sloveso „být“ a „jmenovat se“ Německý jazyk DE (A1)
Základní číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Člen Německý jazyk DE (B1,B2)
Modální sloveso "wollen" Německý jazyk DE (A2,B1)
Nepravidelná slovesa Německý jazyk DE (A2)