Knihovna

Název Předmět
Číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Řadové číslovky Německý jazyk DE (A2)
Ano/ne (zjišťovací) otázky Německý jazyk DE
Odpoveď s doch Německý jazyk DE (A2,B1)
Člen Německý jazyk DE (B1,B2)
Modální sloveso "wollen" Německý jazyk DE (A2,B1)
Nepravidelná slovesa Německý jazyk DE (A2)
Slovesa s odlučitelnou předponou Německý jazyk DE (A1,A2,B1)
Tázací věta Německý jazyk DE (A2,B1)
Tázací zájmena Německý jazyk DE (A1,A2)