Název Předmět
Vznik ČSR Dějepis CZ
Osvobození ČSR Dějepis CZ
ČSR v období 2. sv. války Dějepis CZ
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
ČSR 1945–1948 (vnitřní vývoj a politický systém) Dějepis CZ
ČSR 1945–1948 (lidově demokratický režim a volby 1946) Dějepis CZ
Svět a ČSR po 2. světové válce Dějepis CZ
20 let ČSR a boje za zachování republiky Dějepis CZ
Československá republika Dějepis CZ
Manifestace na Václavském náměstí 28. října 1918 Dějepis UNI