Název Předmět
Dějiny na přelomu 19. a 20. století Dějepis CZ
Evropa ve 20. a 30. letech 20. století Dějepis CZ
Plzeň ve 2. polovině 20. století Dějepis CZ
Sovětské medaile z 40. let 20. století Dějepis UNI
18. století Dějepis CZ
Velhartická štola Dějepis UNI
Svět na prahu 21. století Dějepis CZ
Číselný obor do 20 (doplňování) Matematika UNI
Násobení a dělení do 20 (přetahování) Matematika UNI
Odčítání do 20 s přechodem (kvíz) Matematika CZ