Název Předmět
Afrika Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Afrika Zeměpis CZ
Afrika (CZ) Zeměpis CZ
Symboly Afriky Anglický jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
Afrika - obrázek Zeměpis UNI
Domy v Africe Zeměpis UNI
Symboly Afriky Zeměpis, Anglický jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
Jižní Afrika Zeměpis UNI
Afrika (EN) Zeměpis EN
Rozdělování pitné vody v Africe Zeměpis CZ