Název Předmět
Neuron (3D animace) Biologie, Přírodopis UNI
Animace činnosti palivového článku Chemie UNI
Řez srdcem (3D animace) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Elektrolýza chloridu měďnatého (animace) Chemie UNI
Sluchová soustava (3D animace) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Fáze revitalizace (animace) Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Sucho a povodně (animace) Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět CZ
Animace rotace planet kolem Slunce Zeměpis UNI
Povodeň Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ
Mozek Výchova ke zdraví, Biologie, Přírodopis CZ