Název Předmět
Břetislavova dekreta Dějepis CZ
Benešova škola v Plzni Dějepis, Člověk a jeho svět UNI
Benešova škola v Plzni s památníkem obětem Rumburské vzpoury Dějepis UNI
Odsun Němců z Československa Dějepis CZ
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
ČSR 1945–1948 (vnitřní vývoj a politický systém) Dějepis CZ