Knihovna

Název Předmět
Gama rozpad Fyzika UNI
Desková hra Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Hra na mobilním telefonu Německý jazyk, Anglický jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Jídlo a stravování - desková hra (Upper-intermediate) Anglický jazyk EN (B2,C1)
Minulý čas prostý (ano x ne) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Krájení masa Člověk a svět práce, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
CLIL (EN) – Letní čas Zeměpis, Anglický jazyk EN (A2,B1)
Golfista Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Hokej Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Hokej Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)