Název Předmět
Hra na mobilním telefonu Německý jazyk, Anglický jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Jídlo a stravování - desková hra (Upper-intermediate) Anglický jazyk EN (B2,C1)
Minulý čas prostý (ano x ne) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Desková hra Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Krájení masa Člověk a svět práce, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
Ovoce a zelenina Anglický jazyk EN (A1)
Přítomný čas prostý a průběhový – desková hra (Intermediate) Anglický jazyk EN (A2,B1,B2)
"Going to" (ano x ne) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Florbal Tělesná výchova, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Hláskování a tvoření slov Anglický jazyk EN (A1)