Název Předmět
Chrupavky kolenního kloubu Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Hrtan Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Tvary kostí Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Ramenní kloub (3D model – dynamický) Biologie, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Zakřivení páteře dítěte Výchova ke zdraví, Biologie, Přírodopis UNI
Od buňky k člověku Přírodopis CZ
Ramenní kloub Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Spojení kostí Výchova ke zdraví, Biologie, Přírodopis CZ
Hrudní koš Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Architektonický zázrak Přírodopis CZ