Název Předmět
Desková hra Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Jídlo a stravování – desková hra (Beginner) Anglický jazyk EN (A1,A2,B1)
Vánoční desková hra (Upper-Intermediate) Anglický jazyk EN (B1,B2)
Vánoční desková hra (Pre-Intermediate) Anglický jazyk EN (A1,A2)
Jídlo a stravování - desková hra (Upper-intermediate) Anglický jazyk EN (B2,C1)
Jídlo a stravování – desková hra (Pre-intermediate) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Přítomný čas prostý a průběhový – desková hra (Intermediate) Anglický jazyk EN (A2,B1,B2)
Cesta kolem světa s knihami a jejich hrdiny (desková hra) Průřezová témata, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět CZ
Hra medvíďat Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Hra Fotosyntéza Člověk a jeho svět CZ