Název Předmět
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ
Tanec domorodců (Zimbabwe) Zeměpis CZ