Název Předmět
Domorodci Zeměpis, Anglický jazyk UNI
Tanec domorodců (Zimbabwe) Zeměpis CZ
Mladík z filipínského kmene Ifugao Zeměpis UNI
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ
Indiáni Dějepis UNI