Název Předmět
Etnická skupina Zeměpis UNI
Skupina šimpanzů Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Třídní skupina Výchovy a průřezová témata, Výchova ke zdraví CZ
Vrstevnická skupina Výchovy a průřezová témata, Výchova ke zdraví CZ
I.A skupina - vodík a alkalické kovy Chemie CZ
II.A skupina - kovy alkalických zemin Chemie CZ
Skupina baobabů na Madagaskaru Zeměpis, Přírodopis UNI
Tvrdé skupiny – z pohádek (7.2) Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ
Skupiny bě, vě – jak je to správně (11.1) Český jazyk, Český jazyk a literatura CZ
Skupiny obratlovců (třídění) Člověk a jeho svět CZ