Knihovna

Název Předmět
Etnická skupina Zeměpis UNI
Skupina šimpanzů Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Třídní skupina Výchovy a průřezová témata, Výchova ke zdraví CZ
Vrstevnická skupina Výchovy a průřezová témata, Výchova ke zdraví CZ
I.A skupina - vodík a alkalické kovy Chemie CZ
II.A skupina - kovy alkalických zemin Chemie CZ
Skupina baobabů na Madagaskaru Zeměpis, Přírodopis UNI
Skupiny obratlovců (třídění) Člověk a jeho svět CZ
Ideál krásy (Aktivity pro práci ve skupině) Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ
Skupina útesů Dvanáct apoštolů v Austrálii Zeměpis UNI