Název Předmět
Co je z čeho? Člověk a jeho svět UNI
Karel Čapek a Rossumovi univerzální roboti Český jazyk a literatura CZ
Povodeň Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ
Karel Hynek Mácha Český jazyk a literatura CZ
Dalimilova kronika Český jazyk a literatura CZ
Povolání Člověk a jeho svět CZ
Roční období Člověk a jeho svět UNI
Arnošt Lustig – Život a dílo Český jazyk a literatura CZ
Asertivní jednání – Jak by měli reagovat správně? Občanský a společenskovědní základ, Průřezová témata, Etická výchova, Výchova k občanství CZ
Karel IV. a jeho vláda Dějepis, Člověk a jeho svět CZ