Název Předmět
Sociální média v Německu Německý jazyk DE (A2,B1)
Láska přes internet Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Internet a jeho rizika Občanský a společenskovědní základ, Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství CZ
Globalizace Zeměpis CZ
Bezpečí na sociálních sítích Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Sociální sítě Výchovy a průřezová témata, Průřezová témata CZ