Název Předmět
Times Square Anglický jazyk EN (A2,B1,B2,C1,C2)
Times Square v New Yorku Zeměpis, Anglický jazyk UNI
Arbeit macht frei Dějepis CZ
In-line bruslení Tělesná výchova, Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Časová předložka "AT" (teorie a cvičení) Anglický jazyk EN (A2)
Časová předložka "IN" (teorie a cvičení) Anglický jazyk EN (A2)
Časové předložky "on, in, at" (cvičení) 2 Anglický jazyk EN (A2)
Kolik je hodin? - Určování času Anglický jazyk EN (A1)
Dav fanoušků Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Hudební výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Desková hra Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)