Knihovna

Název Předmět
Times Square Anglický jazyk EN (A2,B1,B2,C1,C2)
Times Square v New Yorku Zeměpis, Anglický jazyk UNI
Dav fanoušků Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Hudební výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Desková hra Průřezová témata, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Etická výchova, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Jezdkyně na koni Tělesná výchova, Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Přírodopis, Německý jazyk, Člověk a svět práce (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Letní prázdniny (Aktivita - Find someone who...) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Počítačové hry (článek, poslech, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Hodiny Německý jazyk, Anglický jazyk, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět CZ, EN (A1,A2,B1)
Určování času - režim dne Anglický jazyk EN (A1)
In-line bruslení Tělesná výchova, Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět (A1,A2,B1,B2,C1,C2)