Název Předmět
Cvičení Tělesná výchova, Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Báseň - I Sit Beside the Fire and Think (poslech a cvičení) Anglický jazyk EN (B1,B2)
Mnohočleny (cvičení) Matematika CZ
Jednotné a množné číslo Německý jazyk DE (A2,B1)
Výrazy (cvičení) Matematika CZ
Pravopisné cvičení Český jazyk a literatura CZ
Bydlení – slovíčka (teorie a cvičení) Anglický jazyk EN (A2)
Datová centra (článek, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Dej homerun (článek, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Den svatého Valentýna (cvičení) Anglický jazyk EN (A2)