Knihovna

Název Předmět
Časté chyby českých studentů angličtiny I. Anglický jazyk EN
Budoucí prostý čas Anglický jazyk EN (A2,B1)
Časové předložky "on, in, at" (cvičení) 1 Anglický jazyk EN (A2)
Časové předložky "on, in, at" (cvičení) 3 Anglický jazyk EN (A2)
Časové předložky "on, in, at" (cvičení) 4 Anglický jazyk EN (A2)
Časté chyby českých studentů angličtiny V. Anglický jazyk EN
Číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Člen Německý jazyk DE (B1,B2)
Frázová slovesa - Bad day (teorie a cvičení) Anglický jazyk EN (B1)
Frázová slovesa 1 (kvíz) Anglický jazyk EN (A2,B1)