Knihovna

Název Předmět
Řadové číslovky Německý jazyk DE (A2)
Ano/ne (zjišťovací) otázky Německý jazyk DE
Množné číslo Německý jazyk DE (A1,A2)
Odpoveď s doch Německý jazyk DE (A2,B1)
Osobní zájmena Německý jazyk DE (A2,B1)
Předložky se 3. pádem Německý jazyk DE (A1,A2,B1)
Skloňování adjektiv – 3. pád Německý jazyk DE (A1,A2)
Správné členy Německý jazyk DE (B1,B2)
Stupňování přídavných jmen Německý jazyk DE (A1,A2,B1)
Tázací zájmena Německý jazyk DE (A2,B1)