Název Předmět
Konjunktiv II Německý jazyk DE (B1)
Neurčité číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Osobní zájmena Německý jazyk DE (A1,A2)
Plusquamperfektum Německý jazyk DE
Préteritum Německý jazyk DE (B1,B2)
Předložky se 3. pádem Německý jazyk DE (A2)
Předložky se 4. pádem Německý jazyk DE (A1,A2,B1)
Skloňování adjektiv – 4.pád Německý jazyk DE (A1,A2)
Skloňování německých adjektiv – 1. pád Německý jazyk DE (A1,A2)
Číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)