Knihovna

Název Předmět
Nahrávky k testům (Deutsch mit Max neu + interaktiv 2) Německý jazyk DE (A1)
Nahrávky k testům (Deutsch mit Max neu + interaktiv 1) Německý jazyk DE (A1)
Nahrávky k pracovnímu sešitu (Deutsch mit Max neu + interaktiv 1) Německý jazyk DE (A1)
Nahrávky k pracovnímu sešitu (Deutsch mit Max neu + interaktiv 2) Německý jazyk DE (A1)
V domě (interaktivní cvičení) Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk EN, FR, DE, RU, CZ (A1)
Číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Ukazovací zájmena Německý jazyk DE
Stromy (interaktivní hra) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Inspektoři životního prostředí (interaktivní hra) Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Chemie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Interaktivní cvičení - zeměpisná síť Zeměpis CZ