Knihovna

Název Předmět
Interaktivní puzzle o revitalizaci krajiny (interaktivní hra) Zeměpis, Průřezová témata, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Znečištění ovzduší (interaktivní hra) Průřezová témata, Chemie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Stromy (interaktivní hra) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
V domě (interaktivní cvičení) Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk EN, FR, DE, RU, CZ (A1)
Ledovec (interaktivní hra) Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Přírodopis CZ
Koloběh dusíku (interaktivní cvičení) Biologie, Průřezová témata, Chemie, Přírodopis CZ
Nejkrásnější sbírka (interaktivní hra) Průřezová témata, Zeměpis, Etická výchova, Přírodopis CZ
Předpřítomný čas 3 (interaktivní kvíz) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Měřící systém Vernier a interaktivní tabule Fyzika CZ
Inspektoři životního prostředí (interaktivní hra) Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Chemie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI