Název Předmět
Internet Výchovy a průřezová témata, Průřezová témata CZ
Bezpečný internet Výchovy a průřezová témata CZ
Zábava na internetu Výchovy a průřezová témata, Výchova ke zdraví, Průřezová témata CZ
Láska přes internet Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Internet a jeho rizika Občanský a společenskovědní základ, Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství CZ
Internet – pojmy (kvíz) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Internet – práce se zlomky (pracovní list) Matematika CZ
Kolik času strávíš na internetu a u televize? Výchova ke zdraví, Výchova k občanství CZ
Buďte opatrní při prohlížení internetu (článek, poslech, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Buďte opatrní při prohlížení internetu (true/false) Anglický jazyk EN (A2,B1)