Knihovna

Název Předmět
Láska přes internet Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Internet a jeho rizika Občanský a společenskovědní základ, Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství CZ
Internet – pojmy (kvíz) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Internet – práce se zlomky (pracovní list) Matematika CZ
Buďte opatrní při prohlížení internetu (článek, poslech, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Buďte opatrní při prohlížení internetu (true/false) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Internetové odkazy (ověřené zdroje) Dějepis CZ
Sociální média v Německu Německý jazyk DE (A2,B1)
Válka internetových prohlížečů (článek, poslech, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Válka internetových prohlížečů – graf (gap-filling) Anglický jazyk EN (A2,B1)