Název Předmět
Mladík z filipínského kmene Ifugao Zeměpis UNI
Řez kmenem stromu Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Pygmejové, Uganda (Pracovní list k videu) Zeměpis CZ
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ
Doba bronzová Dějepis CZ
Dub letní Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Choroš Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Kampala (Pracovní list k videu) Zeměpis, Člověk a jeho svět CZ
Modřín opadavý Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Chemie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Sýkora modřinka Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI