Název Předmět
Šikana a kyberšikana Etická výchova, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata, Člověk a jeho svět CZ
Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy – Buď pánem svého prostoru Informační a komunikační technologie, Český jazyk a literatura CZ
Láska přes internet Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ