Název Předmět
Mozkové laloky Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Mozek Výchova ke zdraví, Biologie, Přírodopis CZ
Kur domácí Výchova ke zdraví, Biologie, Průřezová témata, Člověk a svět práce, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Játra Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Krůta domácí Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Manta obrovská Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Přírodopis UNI
Plíce (3D model – dynamický) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Los evropský — samec Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Manta obrovská Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Přírodopis UNI
Mozek (3D model) Výchova ke zdraví, Biologie, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ