Knihovna

Název Předmět
Média Anglický jazyk EN (A2,B1,B2,C1,C2)
Média Anglický jazyk EN (A2,B1,B2,C1,C2)
Velkochovy v mediích Biologie, Informační a komunikační technologie, Průřezová témata, Český jazyk a literatura, Přírodopis CZ
Sociální média v Německu Německý jazyk DE (A2,B1)
Klady a zápory médií (Občanská výchova 7 – nová generace) Výchova k občanství, Občanská výchova, Průřezová témata CZ
Euripidés – Medeia Český jazyk a literatura CZ
Průměr a medián Matematika CZ
Láska přes internet Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Napalm Girl Dějepis CZ
Upíří deníky (článek, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)