Název Předmět
Model Země (3D model) Zeměpis, Chemie, Fyzika CZ
Model sopky (3D model) Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Anatomický model Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Model atomu Chemie UNI
Model trebuchetu Člověk a svět práce, Dějepis UNI
Model molekuly ATP Biologie, Chemie UNI
Sluchová soustava (3D model) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Zub (3D model) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Horní končetina (3D model) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Hrudník a páteř (3D model) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ