Název Předmět
Alexander Fleming Přírodopis CZ
Marie Curie-Sklodowská Chemie CZ
Nikola Tesla Fyzika CZ
Otto Wichterle Chemie, Dějepis CZ
Jan Janský Biologie, Přírodopis CZ
Albert Einstein Fyzika CZ
Alexander Graham Bell Fyzika CZ
Louis Pasteur Přírodopis CZ
Charles Darwin Přírodopis CZ