Název Předmět
Nárůst počtu obyvatel v čase Zeměpis CZ
Demografie České republiky – vývoj počtu obyvatel a věk Zeměpis, Člověk a jeho svět CZ
Tabulka pohybu počtu obyvatel Matematika UNI
O pravěku a nejstarších obyvatelích naší země Člověk a jeho svět CZ
Grafické znázornění počtu obyvatel v jednotlivých krajích Matematika UNI
Globální hustota obyvatelstva (2016) Zeměpis UNI
Život na vesnici (Uganda) Zeměpis CZ
Kampala (Uganda) Zeměpis CZ
Masajský válečník s mobilním telefonem Zeměpis UNI
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ