Název Předmět
Práce na počítači Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět EN (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Práce paleontologa Biologie, Zeměpis, Přírodopis UNI
Práce na ledu Anglický jazyk EN (A2,B1)
Práce na záhonu Německý jazyk, Člověk a svět práce, Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Úřad práce Průřezová témata, Etická výchova, Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce, Zeměpis, Český jazyk a literatura, Výchova k finanční gramotnosti, Výchova k občanství UNI
Úřad práce Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce, Průřezová témata, Etická výchova, Výchova k občanství, Výchova k finanční gramotnosti UNI
Hledání práce Anglický jazyk EN (A2,B1,B2)
Domácí práce Anglický jazyk (A1,A2)
Práce v médiích - zprávy Výchovy a průřezová témata, Průřezová témata CZ
Konání mechanické práce Fyzika UNI