Knihovna

Název Předmět
Orgánové soustavy Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Plíce Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Plíce (3D model – dynamický) Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Dýchací soustava Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Dýchací soustava člověka Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Řeč (CZ) Etická výchova, Občanský a společenskovědní základ, Výchova ke zdraví, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Řeč (EN) Etická výchova, Občanský a společenskovědní základ, Výchova ke zdraví, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN
Dýchání (CZ) Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Dýchání (FR) Výchova ke zdraví, Člověk a jeho svět, Francouzský jazyk, Přírodopis FR
Mechanismus dýchání Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ