Název Předmět
Násobilka - procvičování (kvíz) Matematika CZ
Tvoření slov - souhrnné procvičování (vyplňování) Český jazyk a literatura CZ
Procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání (kvíz) Matematika CZ
Procvičování psaní i/y po b, l, m a měkkých a tvrdých souhláskách Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura UNI
Rozpočet - procvičování Výchova k finanční gramotnosti CZ
Procvičování pravopisu (doplňování) Český jazyk a literatura CZ
Souhrnné procvičování (kvíz) Český jazyk a literatura CZ
Procvičování pravopisu (doplňování) Český jazyk a literatura CZ
Minulý čas – procvičování nepravidelných sloves Anglický jazyk EN (A2,B1)
Procvičování psaní i/y po b, l (doplňování) Český jazyk a literatura UNI