Název Předmět
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
ČSR 1945–1948 (lidově demokratický režim a volby 1946) Dějepis CZ
Nastolení a utužení režimu KSČ (nástup totality) Dějepis CZ
Události let 1945–1948 Dějepis CZ
Nastolení a utužení režimu KSČ (únorový převrat 1948) Dějepis CZ